Кой съм аз – опит и още нещо

Казвам се Петър Янакиев и работя като инженер лесовъд – вписан в регистъра на ИАГ по чл.235 от ЗГ с удостоверение №930/05.01.2012 г. Регистриран съм като самоосигуряващо се лице с булстат и издавам фактури. Занимавам се проектиране, услуги и консултации в ловностопанския сектор. Цените се определят от спецификата и обема на работата.

За повече от 20 години работа като ловоустроител съм разработил или извършил промени в повече от 50 ловностопански плана, в това число демонстрационно ловоустройство на ОУ „Чиаури“ в Кахетия, Грузия. Работил съм и съм решавал проблеми с повече от 600 ловни дружини, десетки дивечовъдни участъци, ловни и горски стопанства. Имам участие в изработване на планове за действие на защитени видове бозайници. Участвам в работни групи по промени в горската нормативна уредба и в Ловния съвет към Изпълнителна агенция по горите. Съавтор съм на учебника „Право на лов – теоретичен курс“ и „Тест за оценяване на знанията на кандидат-ловци“.

Доказал съм се в GIS анализ и работа с бази данни с цел по-добро картиране и управление на местообитания, както и моделиране на процесите в популациите.

В хода на работата ми винаги съм търсил и намирал общ език с колеги – лесовъди и дивечовъди, редови ловци, експерти и политици, както и с хора от бизнеса и представители на зелени сдружения.

Scroll to Top