Дейност

Проектиране и консултации

  • Цялостно изработване на ловностопански планове и тяхното предаване на всички етапи (теренна работа със собствен транспорт, обяснителни записки, картен материал, GIS, бази данни).
  • Промени в ловностопански планове и предаване на всички етапи.
  • Изработване на задания за горски и ловностопански планове.
  • Изработване на бизнес програми, като част от конкурсната документация за наемане на дивечовъдни участъци.
  • Консултации по проблеми свързани с ловностопанските райони, в т.ч. изясняване на граници, маркиране на терен с GPS.
  • GIS услуги: изработка на карти илюстриращи разпределението на зададена от Вас променлива, конвертиране на файлови формати (включително .cad и .zem), трансформация в различни координатни системи, георефериране на растерни изображения.
  • Представляване пред горската администрация.
Scroll to Top