Горски карти

Изработване на горски цифрови карти за работа на терен – растерни и векторни, работещи на всеки телефон с безплатен софтуер. Веднъж създадена, такава карта може да бъде копирана в неограничен брой устройства работещи с даденото приложение.

Горските карти са публичен документ – част от горскостопанските, ловностопанските и противопожарните планове. Те се изработват на хартия и в цифров вид, съхраняват се в горските ведомства и се използват от тях.

РАСТЕРНИ КАРТИ:

Всяка една официална карта – хартиено копие или сканирано изображение – (tiff/jpg/pdf), може да бъде привързана координатно в пространството. Така софтуера Ви позиционира директно върху нея, като ви дава възможност да записвате следите на Вашето движение и точки, чието местоположение е важно за Вас. Изображението не носи информация за атрибутите на конкретния подотдел/имот, ако те не са представени графично в растера.

Софтуер за визуализация и пасивна навигация:

Androzic – Andrey Novikov, Orux maps – Jose Vazquez

ВЕКТОРНИ КАРТИ:

Основа за векторните карти са горската база данни и/или базата данни на кадастъра (.zem/.cad). Към тях може да бъде привързан Ваш векторен или растерен слой hp/GeoPackage/GeoJSON/GeoTiff)

Векторните слоеве включват бази данни, които могат да бъдат визуализирани и променяни и допълвани.

Софтуер за визуализация, пасивна навигация и управление на данните:

QField – OPENGIS.ch

ХАРТИЕНИ КАРТИ:

Официални цветни карти, разпечатани на високакачествен плотер, с възможност за ламиниране.

Scroll to Top