Гората и хората

  • Организиране на занимания с деца (горска педагогика), образователни посещения в ловни и горски стопанства – шанс за неподправен допир с дивата природа. Организиране на урок в класна стая на тема „Гората и дивите и обитатели“ с нагледни помагала.
  • Организиране на WILDLIFE фотографски занимания. Знам за какво говоря – снимките са лично мои 🙂
  • В България всеки разбира от лов, жени и политика. По изключение може се организира „бутиково ловуване“ при спазване на нормите на Закона за лова и опазване на дивеча, държавния ценоразпис и вековната морална норма – преживяване за ловци, търсещи не толкова стрелба на всяка цена, колкото получаване на незабравим ловен спомен.
Scroll to Top